Kordon Kanı Nakli

Kordon kanı kök hücre nakli bugün 80’e yakın hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bu kapsamda kansızlık ile ilgili hastalıklar (Akdeniz anemisi, aplastik anemi, orak hücreli anemi, fankoni anemisi gibi), bağışıklık sistemi yetmezlikleri, metabolik hastalıklar ile lösemi ve lenfoma gibi kan kanserleri yer almaktadır. Saklanan kordon kanının kimin tedavisinde kullanılabileceği – kordon kanı alınan çocuk veya kardeşleri – konusunda bir karışıklık söz konusudur. Aslında her ikisinde de kullanılabilmektedir, fakat bu tedavi edilen hastalığa, doku uyumuna ve doktorun kararına bağlıdır. Kordon kanı sahibi çocuğa %100 uymaktadır, kardeşler arasında ise %25 tam uyum ve %75 kısmi uyum olmaktadır. Ancak, kordon kanı nakli için zaten 5/6 veya 4/6 uyum yeterli kabul edilmektedir.

Yaşam Bankası’nda saklanan kordon kanlarından 4 tanesi kardeşlerin tedavisinde kullanılmıştır.

Nakil Tarihi

Tanı

Kordon Kanı Donörü

Kök Hücre Nakil Merkezi

Hastanın Yaşı

(yıl)

Kordon Kanı Saklama Tarihi

Kordon Kanı Miktarı (ml)

25.08.2012

Talasemi Majör

Erkek kardeşi

Samsun MedicalPark Hastanesi

6

28.05.2009

55

27.08.2012

Talasemi Majör / Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)

Kız kardeşi

Antalya Medical Park Hastanesi

3,5

28.10.2010

90

16.10.2012

Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)

Erkek kardeşi

Gazi Üniversitesi Hastanesi

4,5

25.05.2012

72

18.06.2013

Talasemi Majör

Kız kardeşi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

8

07.07.2011

105

22.12.2014

Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)

Kız kardeşi

Gazi Üniversitesi Hastanesi

8

04.09.2011

69

  • FamiCord Group’un 12. kordon kanı nakli Ağustos 2012’de gerçekleşmiştir. 2007 yılında 9 aylıkken kansızlık nedeni ile araştırılan hastaya Talasemi Major (Akdeniz Anemisi) tanısı konmuştur. Ağustos 2012’de 6 yaşına gelen erkek çocuğuna Medical Park Samsun Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezinde tam uyumlu kardeşinden Kemik İliği + Kordon Kanı Nakli tedavisi uygulanmıştır. Hasta nakil sonrasındaki 30.günde kemik iliği tamamen yeniden yapılanmış olarak taburcu edilmiştir.

  • FamiCord Group’un 13. kordon kanı nakli Eylül 2012’de yapılmıştır. Alıcı Talasemi Majör ve standart risk Akut Lenfoblastik Lösemi tanısı konmuş 3.5 yaşındaki erkek çocuğudur. Tam uyumlu kardeşinden allojenik kordon kanı ve kemik iliği nakli ile Antalya Medical Park Çocuk Kök Hücre Nakil Ünitesi’nde tedavi edilmiştir. Nakil sırasında olumsuz etkiler ile karşılaşılmamıştır. Hasta nakilden sonra 15.gün ve 18.günde kemik iliği hücrelerinin yapılanması sonucu hastaneden iyi durumda çıkarılmıştır.

  • FamiCord Group’un 14. kordon kanı nakli Haziran 2013’de gerçekleşmiştir. Kordon kanı nakli yapılan 4.5 yaşındaki erkek çocuğu T-hücre Akut Lenfoblastik Lösemi tanısı ile tedavi görmüştür. Ankara Gazi Üniversitesi Çocuk Kök Hücre Nakil Ünitesi’nde hastanın tam doku uyumlu kız kardeşinden alojenik kordon kanı ve kemik iliği nakli yapılmıştır. Nakil sonrasındaki 16.gün ve 25.günde kemik iliği yapılanmıştır. Nakil sonrasında gerçekleşen diğer komplikasyonlar tedavi edilmiştir. Nakilden bir yıl sonra hastada tamamen (%100) verici kaynaklı kemik iliği yapılanması görülmüştür.

  • FamiCord Group’un 17. kordon kanı nakli de Haziran 2013’de Antalya Medical Park Çocuk Kök Hücre Nakil Ünitesi’nde gerçekleşmiştir. Talasemi Majör tanısı konan 8 yaşındaki erkek çocuğuna tam uyumlu kardeşinden alojenik kemik iliği ve kordon kanı nakli yapılmıştır. Nakil sırasında bir sorun yaşanmamıştır. Nakilden sonraki 13.gün ve 15.günlerde kemik iliği hücrelerinin yapılanması görülmüştür. Hasta nakilden 33 gün sonra başka bir problem olmadan taburcu edilmiştir.

FamiCord Group bünyesindeki bankalarımızda saklanmakta olan kordon kanlarından yapılan toplam 28 nakilin detaylı bilgileri www.famicord.eu/transplantations-2 adresinde yer almaktadır.

Hizmetler