Referanslar
FamiCord Group
 1. Jan Styczyński, Krzysztof Kałwak, Marek Ussowicz, Joanna Owoc-Lempach, Alicja Chybicka, Anna Pieczonka, Robert Dębski, Anna Krenska, Katarzyna Drabko, Jerzy Kowalczyk, Dariusz Boruczkowski, Mariusz Wysocki, Jacek Wachowiak. Przeszczepianie krwi pępowinowej w polskich ośrodkach pediatrycznych: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych [Cord blood transplantations in Polish pediatric centers: report of the Polish Pediatric Group for Hematopoietic Stem Cell Transplantation] Acta Haematologica Polonica 2012; 43(3): 265–270
 2. K. Pawelec, D. Boruczkowski, T. Ołdak, M. Ussowicz, U. Demkow, K. Kałwak [Combined umbilical cord blood and bone marrow transplantation from a sibling in a patient with Fanconi anemia] Central European Journal of Immunology 2013; 38(3)
 3. Balogh I., Végh G.,Imre E., Kocsis A., Pető M., Molnár M., Baksza I., Mátyás Sz., T. Oldak, Maróti-Agóts Á., Pribenszky Cs. Köldökzsinórvér eredetű őssejtek fagyasztása szubletális HHP előkezeléssel. [Cryopreservation of Umbilical Cord Blood originated stem cells by HHP treatment.] Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle, 2012. 14. évf. 2. szám (93-95.)
 4. Száraz L., Kocsis A., Fűrész K., Végh G., Kalapos M., Brindzáné Molnár M., Szénási D., Hegedűs E., Takács A., Aladics Á., Zsigri V., Imre E., Balogh I. Köldökzsinórvér feldolgozásának minőségbiztosítási aspektusai a KRIO Intézetben. [Quality insurance aspects of processing Umbilical Cord Blood in KRIO Institute.] Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle, 2013. 15. évf. 2. szám (67-69.)
 5. Száraz L., Kocsis A., Fűrész K., Végh G., Kalapos M., Brindzáné Molnár M., Szénási D., Hegedűs E., Takács A., Aladics Á., Zsigri V., Imre E., Balogh I. Köldökzsinór eredetű mesenchymális őssejtek jellemzése, várható terápiás felhasználása.[Characterization and potential usage of cord tissue originated mesenchymal stem cells] Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle, 2013. június; 15. évf. 3. szám (114-116.) 
 6. Köldökzsinórvér transzplantáció és az őssejtek regenerációs potenciálja [Cord Blood transplantation and stem cell regenerative potential] Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle, 2013. szeptember; 15. évf. 4. szám (174-175.)
 7. S. Jóźwiak, A. Habich, K. Kotulska, A. Sarnowska, T. Kropiwnicki, M. Janowski, E. Jurkiewicz, B. Lukomska, T. Kmiec, J. Walecki, M. Roszkowski, M. Litwin, T. Ołdak, D. Boruczkowski, K. Domanska-Janik. Intracerebroventricular Transplantation of Cord Blood-Derived Neural Progenitors In a Child With Severe Global Brain Ischemic Injury. Cell Medicine, Part B Cell Transplantation 2010; 1 (2): 71 – 80
 8. D. Gładysz, K. Pawelec, J. Baran, D. Boruczkowski Stem cell transplantations: Famicord Group own experience Cell and organ transplantology, Tom 1, no 1, 2013 Kyiv, Ukraine, 7 November 2013 
 9. D. Boruczkowski. Krew pępowinowa. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. [Cord blood. The past, the present and the future] GinPolMedProject 2009, 4, 14, 73-84 
 10. D. Boruczkowski Polski Bank Komórek Macierzystych [Polish Stem Cell Bank] Ginekol Pol 2010; 81(11): 877 
 11. D. Boruczkowski, K. Pawelec, P. Michalski Krew pępowinowa. Część pierwsza – przeszłość. [Cord blood. Part one – future] Nowa Pediatria, 2010; 4: 109 – 111.