Sıkça Sorulan Sorular

Kordon kanı saklanması konusunda Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması nedir?

Sağlık Bakanlığı 05.07.2005 tarih ve 25866 sayılı resmi gazetede Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğini yayınlamıştır. Yaşam Bankası bu yönetmelik çerçevesinde ruhsatlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kaç yıldır kordon kanı bankacılığı yapılıyor?

Dünyada ilk kordon kanı nakli 1988 yılında Fankoni anemisi olan bir çocuğa yapılmıştır ve ülkemizde ise 1995 yılında gerçekleşmiştir. Kordon kanı bankacılığı ise 1991 yılında Newyork Kan Merkezi tarafından başlatılmıştır.

Kordon kanı ne kadar süre saklanıyor?

Aile istediği sürece saklanabilir, bir zaman sınırı yoktur.

Nasıl bir güvence sağlanıyor?

Sağlık Bakanlığı yayınladığı yönetmelikle kordon kanı saklama sistemini belirlemiştir. Yaşam Bankası bu yönetmeliğe göre sigortalama işlemini gerçekleştirmiştir

Şirket faaliyetine son verirse veya iflas ederse kordon kanlarına ne olacak?

Sağlık Bakanlığı yönetmeliği gereği, kordon kanı ailenin talep ettiği diğer Kordon Kanı Bankasına nakledilir.

Kordon kanının sahibi kimdir?

Kordon kanının kullanım hakkı çocuk 18 yaşına gelene kadar anne ve babanın olup, 18 yaşından sonra çocuğun kendisine ait olmaktadır.

Kordon kanı toplanırken problem yaşanır mı?

Doğuma geç kalındığında doktordan plasentayı ayırması istenir ve en kısa sürede (3-4 dk) göbek kordonundan kan toplanır, kan 30 ml nin altında olursa saklanmaya uygun değildir. Toplanan kanda bulaş (kontaminasyon) söz konusu olabilir, bu durumda aileye durum hakkında bilgi verilir.

Yapılan testlerde sorun çıkarsa ne olur?

Kordon Kanı Bankası Mesul Müdürü olan doktorumuz aileyi bilgilendirip olabilecekleri ve kordon kanının saklanıp saklanmayacağını anlatır, son karar aileye bırakılır ve ilgili işlemler tamamlanır.

Kordon kanını kim topluyor?

Kordon kanını doğumu gerçekleştirecek doktor ile diğer sağlık personeli veya bu konuda eğitim almış kişiler toplar.

Doğum şekli kordon kanı toplanmasında önemli midir?

Normal doğum ya da sezaryen doğum olması toplanacak kordon kanının miktarını ve kalitesini etkilemez.

Kordon kanı toplanamazsa veya toplanan kanla ilgili bir problem çıkarsa ne yapılıyor?

Kayıt ücreti hariç alınan ücret iade edilir.

Doğal ve teknik aksaklıklara karşı tedbir alınıyor mu?

Saklama tankı çelik titanyum alaşımlı çift cidarlı bir tanktır. Her türlü darbeye karşı oldukça dayanıklıdır (Ankara deprem bölgesi değildir). Saklama tankının elektrikle bir bağlantısı yoktur. Yalnızca kontrollü dondurucu aşamasında elektriğe ihtiyaç vardır, bunun için de güçlü bir UPS ve jeneratör sistemi bulunmaktadır.

Kordon kanı nasıl saklanıyor?

Kordon kanı merkezimizde parçalara bölünerek saklanmaktadır.

Kordon kanının saklamak için uygun olmadığına karar verilirse ne yapılır?

Aile bilgilendirilir ve saklama işlemi yönetmelik hükümlerine göre sonlandırılır.

Kordon kanı çözüldükten sonra tekrar dondurulabilir mi?

Dondurulamaz.

Kordon kanını kimler kullanabilir?

Kordon kanını saklanan çocuk ve doku grubu uyduğu taktirde diğer aile bireyleri de kullanabilir. Aile bireyleri arasında doku grubu uyum oranı yüksektir.

Kordon kanının başkası tarafından kullanılması mümkün mü?

Kordon kanı aile ile yapılan sözleşme gereği sadece kanın sahibi olan aile tarafından kullanılabilir.

Kök hücre nakli kimlere yapılıyor?

İhtiyacı olan hastalara uzmanların tavsiyesiyle yapılabilir.

İhtiyaç duyulduğunda kan nasıl temin edilir?

Yaşam Bankası'na yazılı bir bildirimle önceden talepte bulunulur. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğince istenen prosedür tamamlanır ve Yaşam Bankası ilgili klinik ve doktora kanın transferini sağlar.

Toplanan kordon kanı yurtdışına mı gönderiliyor?

Hayır. Ankara Çankaya'da bulunan merkezimizde saklanıyor.

Ülkemizde kök hücre tedavisi yapılıyor mu?

Türkiye'de kök hücre nakli yapmak üzere Sağlık Bakanlığı onaylı 50'den fazla transplantasyon kliniği var. Ayrıca, birçok üniversitede kök hücre çalışmaları başarı ile sürdürülmektedir. Yaşam Bankası'nda saklanan 4 adet kordon kanı kök hücre tedavisinde kullanılmış olup sonuç başarılıdır.

Saklanan kordon kanı tedavi için kaç kez kullanılabilir?

Kordon kanı beş altı parça halinde saklanıyor, kullanım miktarı hastalığın türüne ve gelişimine göre değişebilir. Tamamı da kullanılabilir, kliniğin istemine göre bir kısmı da kullanılabilir.

Kök hücreler kan hastalıkları dışında başka amaçlarla da kullanılabir mi?

Kök hücrelerin farklı hastalıkların tedavisinde kullanımı için birçok klinik çalışma yapılmaktadır. Günümüzde hücresel tedavi ve rejeneratif tıp alanında gelişmeler olmaktadır. Örneğin, kıkırdak yenilenmesi, yanık tedavisi ve estetik amaçlı uygulama bunlardan sadece birkaçı. 

Kordon kanı ile kemik iliğinin farkı nedir?

İkisi de kök hücre tedavisidir. Kordon kanının avantajı ulaşılması kolay, maliyeti düşük ve ailenin kök hücresi olmasıdır. Kemik iliğinde verici (donör) aranması ve uyum oranı problemi işlemi uzatmakta; hem vakit hem de para kaybına neden olmaktadır. Ayrıca, kemik iliğinde bağışıklık sisteminin dokuyu reddetme ihtimali kısmen daha yüksektir.