Transplantasyon Desteği

Yaşam Bankası-FamiCord Group’ta saklanan kordon kanı kök hücrelerinin, nakil için ihtiyaç olması durumunda; ilgili uzman görüşü, ön hazırlık ve test işlemlerinin aile adına tamamlanarak, naklin gerçekleşeceği hastaneye ulaştırılması işlemidir.

Sunulan hizmet içeriği:

  • Transplantasyon alanında yetkin olan bir Hematoloji uzmanının vaka değerlendirmesi (konsültasyon)
  • Kordon kanı sahibinin HLA (İnsan Lökosit Antijeni) testlerinin transplantasyon öncesinde organize edilmesi (tedavide alıcı, kordon kanı vericisi ile aynı değil ise HLA tiplemesine bakılması şarttır)
  • Transplantasyon işlemi öncesi HLA tiplemesine bakılmak üzere kordon kanından 1 adet ekstra numunenin saklanması
  • CD34+ ve CD45+ seviyelerinin değerlendirilmesi – transplantasyon öncesi biyolojik materyalin kalite ve doğruluğunun onaylanması
  • Kök hücre canlılığı ve WBC (beyaz küre / Lökosit) sayımı – transplantasyon öncesi biyolojik materyalin kalite ve doğruluğunun onaylanması
  • Progenitör Hematopoetik Hücre sayımı – transplantasyon öncesi biyolojik materyalin kalite ve doğruluğunun onaylanması
  • Kök hücrelerin Türkiye’deki herhangi bir transplantasyon merkezine talep doğrultusunda iletilmesi

Ayrıca transplantasyon için daha fazla kök hücreye ihtiyaç olması ve tedavi merkezi ile ailenin ortak talebi durumunda; FamiCord Group bünyesinde mevcut olan bağış kordon kanlarından tarama yapılarak uygun HLA tiplemesine sahip kordon kanlarının varlığının ilgili hekim onayıyla araştırılması ve bulunan uygun kordon kanlarının raporlanması hizmeti bu pakete dahildir.

Bu hizmetin bedeli eğer kordon kanı satın alınırken gerçekleşirse 250TL şeklinde sembolik bir miktar olarak tanımlanmıştır.

Yaşam Bankası, önceden çocuğu veya çocukları için Kordon Kanı alımı için sözleşme yapmış ailelere de Transplantasyon Desteği Hizmet Paketi’ni alabilme imkânı tanımaktadır. Eğer nakil işlemi kesinleşmemiş aile bu paketle ilgilenirse fiyat listesinde yer alan birim fiyatı üzerinden ödemesinin gerçekleştirilmesi, mevcut sözleşmesine hizmet kaleminin ilavesi ve aile tarafından, hizmet ilavesi yapılan sözleşmenin imzalanmış olması koşuluyla hizmeti satın alabilecektir.