Kordon Kanı Nasıl Alınır?

Kordon kanı toplama prosedürü basit ve hızlı bir işlemdir, bebeğin kordondan ayırılmasından sonra doğum hekimi veya ebe tarafından gerçekleştirilir. Bebek veya anne için hiçbir risk taşımaz. Kan örneği özel bir toplama kitinin içine alınır.

Kan toplama işlemi, doğumun hemen ardından plasenta ve göbek kordonunda kalan kanın toplanma işlemidir, oldukça basit ve güvenlidir. Prosedür, göbek kordonunda bulunan damar içine özel bir kit içerisine mevcut olan bir iğne ile girmeyi (göbek bağının kesilmesini hemen takiben) ve doğumdan sonra bu alandaki kanı toplama işlemini içerir. Göbek kordon kanı basitçe toplanır ve hızlı bir prosedür izlenerek, anne veya yenidoğan bebeğe hiçbir tehlike oluşturmaz.

Doğum esnasında, çocuğunuzun kordon kanını toplamak büyük bir öneme sahiptir. Annenin veya çocuğun sağlığı doğum esnasında en önemli kriter olduğu için, kordon kanı toplanabilmesi konusunda en son kararı operasyonun seyrine göre doktorunuz vermektedir.

Kordon kanı toplama işlemi yalnızca kök hücreleri elde etmek için cerrahi müdahale içermeyen bir tekniktir. Bu yöntem ayrıca kemik iliği kök hücrelerinden veya periferik kan alma işleminin aksine çok daha basittir. Kemik iliğinden kaynak alınması durumunda, hematopoetik kök hücreleri toplama işlemini iliak bir kesi ile gerçekleştirilir (birkaç saatten uzun süre ile genel anestezi altında). Toplanan numune rutin olarak özel hücre ayırıcısı ile arıtılır. Kordon kanı toplama tekniği rutin olarak Polonya’da 1989’dan beri çocukların tedavisinde uygulanmaktadır.

Hematopoetik kök hücreler periferik kandan da elde edilebilir, bu da donörün damarlarından (kubital, femoral) hücre ayırıcı kullanılarak toplanır. Farmakolojik olarak periferik kandan immobilize edilen kök hücre sayısı oldukça düşüktür. Donöre, uygun hücre hattını yakalamak adına öncelikli olarak intravenöz veya derialtı olarak verilen farmakolojik büyüme faktörleri içeren bir girişim gerekmektedir. Periferik damarlardan kök hücre toplama hem zaman alan, hem de pahalı bir prosedürdür.

Sezaryen sırasında kordon kanı toplama

Kordon Kanı Depolama İşlemi

Kök hücreler kordon kanı işlendikten sonra geriye kalan materyaldir. Bu hücreler özel taşıyıcı kaplara aktarılır. Bu taşıyıcı kaplar da özel tanklara yerleştirilir, burada ihtiyaç duyulana kadar kalırlar. Tüm bu prosedürün mutlak suretle geçerli tüm kalite standartlarını karşılaması gerekmektedir.

Göbek kordonundan alınan kök hücreler, kemik iliği ve periferik kan hücre kaynağından alınanlara benzer şekilde, kriyoprotektan ajanlarla sağaltıldıktan sonra (dimetil, sülfoksid ve etilen gikol), sıvı nitrojen buharı içerisinde (-196°C) 50 yıl boyunca saklanabilir. Amerikan Hematoloji Topluluğu Başkanı ve kordon kanı kök hücre tedavilerinin en önemli isimlerinden olan Prof. Dr. H. Broxmeyer tarafından yapılan bir çalışma ile; kordon kanı kök hücrelerinin depolandıktan 24 yıl sonrasında bile kullanılabilirliği kanıtlanmıştır.

Günümüze kadar, dünya üzerinde bulunan özel ve halk kordon kanı bankalarında, 1 milyonun üzerinde göbek kordon kanı birimi depolanmış durumdadır.

FamiCord Group bünyesindeki laboratuvarlarda bulunan kordon kanları, ailenin aksi bir talebi olmadıkça kullanıma ihtiyaç duyulana kadar saklamaktadır.

Detaylı Bilgi İçin:

Bizi Arayın: 0850 302 80 20