Kordon Kanı Hakkında

Göbek kordon kanı, göbek kordonu ve plasentada kalan kandır. Kök hücreler bakımından zengin bir kaynaktır. 1978 yılında kordon kanının hematopoetik kök hücrelere sahip olduğunun keşfedilmesinden sonra kordon kanı, depolama için kök hücreleri ayıklamak ve daha sonra tedavide kullanılmak üzere toplanmaktadır.

Göbek kordon kanı, bir gün çocuğunuzun veya kardeşinin hayatını kurtarabilecek bir nitelik taşıyabilme potansiyeline sahiptir. Göbek kordon kanı, hematopoetik kök hücreler açısından zengin bir kaynaktır ve bu da kemik iliği hücreleri gibi, hematopoetik ve bağışıklık sistemi işleyişini iyileştirmek için kolaylıkla nakledilebilir. Ayrıca yetişkin donörlerden alınan kök hücrelerle karşılaştırıldığında çok daha etkili oldukları kanıtlanmıştır. Belirtildiği üzere, kök hücreler, göbek kordon kanından elde edilebilir; çoğalmak için oldukça geniş kapasiteye sahiptirler özellikle de nakil sonrasında çoğalma yeteneğine sahiptirler. Otolog nakiller (donör üretilen kök hücrelerin alıcısıdır) en az allojeneik nakiller kadar (örn. Aile üyeleri gibi, naklin farklı bireyler arasında gerçekleştirilmesi) bu eşsiz ayrıcalığa haizdir.

Kordon kanı, yalnızca farklı tipteki kan hücrelerine dönüşebilen hematopoetik kök hücreler bakımından zengin değildir, aynı zamanda sinir, kemik, kas dokuları ile kalp kası hücreleri gibi diğer dokuları oluşturabilme kapasitesi olan mezenkimal kök hücre de içerirler.

Kordon Kanı Depolama İşlemi

Kök hücreler kordon kanı işlendikten sonra geriye kalan materyaldir. Bu hücreler özel taşıyıcı kaplara aktarılır. Bu taşıyıcı kaplar da özel tanklara yerleştirilir, burada ihtiyaç duyulana kadar kalırlar. Tüm bu prosedürün mutlak suretle geçerli tüm kalite standartlarını karşılaması gerekmektedir.

Göbek kordonundan alınan kök hücreler, kemik iliği ve periferik kan hücre kaynağından alınanlara benzer şekilde, kriyoprotektan ajanlarla sağaltıldıktan sonra (dimetil, sülfoksid ve etilen gikol), sıvı nitrojen buharı içerisinde (-196°C) uzun yıllar boyunca saklanabilir. Amerikan Hematoloji Topluluğu Başkanı ve kordon kanı kök hücre tedavilerinin en önemli isimlerinden olan Prof. Dr. H. Broxmeyer tarafından yapılan bir çalışma ile; kordon kanı kök hücrelerinin depolandıktan 24 yıl sonrasında bile kullanılabilirliği kanıtlanmıştır.

Günümüze kadar, dünya üzerinde bulunan özel ve halk kordon kanı bankalarında, 1 milyonun üzerinde göbek kordon kanı birimi depolanmış durumdadır.

FamiCord Group bünyesindeki laboratuvarlarda bulunan kordon kanları, ailenin aksi bir talebi olmadıkça kullanıma ihtiyaç duyulana kadar saklamaktadır.

Detaylı Bilgi İçin

Bize Ulaşın 0312 442 42 15