Kordon Kanı Neden Saklanmalıdır?

Göbek kordon kanı ve kordon dokusu bankacılığı bizlere gelecekte, bir aile üyesinin kök hücre nakli gerektiren hastalığının tedavisinde kullanılabilecek çok değerli bir fırsat sunmaktadır. Bu ailenizin en çok ihtiyaç duyduğu zamanda, tedavi seçeneğine erişimi garanti altına almak için tek yoldur.

Geleceği tahmin etme yeterliliğine sahip değiliz, bu sebeple ailemizi ve sevdiklerimizi hangi hastalıkların potansiyel olarak etkileyeceğini öngöremeyiz.

Özellikle hematopoetik ve onkolojik hastalıklar olmak üzere kök hücre, 80’den fazla hastalığın rutin tedavisinde kullanılabilmektedir. Kök hücre çalışmalarında ileri uygulamalar gelecekte çok daha fazla hastalığın tedavisi için umut olabilecektir.

Doğum sırasında toplanan kordon kanı kök hücreleri bebeğin kendisi ve kardeşleri için, hatta doku uyumu olduğu sürece diğer aile bireyleri için de kullanılabilir. Kordon kanı, sadece yaşamın başlangıcında toplanabilmesine rağmen, yıllar sonra bile kullanılabilir.

Detaylı Bilgi İçin

Bizi Arayın 0850 302 80 20

Telefon numaranız üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Yalnızca bilgilendirme için sizi arayacağız.

Kordon kanı kök hücrelerinin avantajları

Kemik iliğinden elde edilen kök hücreler her yaşta toplanılabilmesine karşın kordon kanı kök hücreleri aşağıdaki tabloda da belirtildiği üzere çok çeşitli avantajlara sahiptir:

 

Kordon Kanı

Kemik İliği

Kan toplama süreci

Kordon kanı toplama süreci bir kaç dakika süren, cerrahi girişim içermeyen, güvenli bir işlemdir.

Kemik iliği toplama süreci genel anestezi altında gerçekleştirilir. Kemik iliği, özel iğne kullanılarak kemiğin içine girilip, enjektöre çekilir.

Kontaminasyon Riski

Kordon kanı göbek bağındaki toplar damardan ve plasentadan alındığı için kontaminasyon riski çok azdır.

Donör sıklıkla bir yetişkin olduğundan ve semptom göstermeden virüslerin taşıyıcısı olabileceği için, nakilden sonra bu virüsler aktifleşebilir ve kontaminasyon riski oluşturabilir.

Nakil için uygunluğu

Kordon kanı toplandıktan sonra kök hücrelerine ayrıştırılır ve saklanır. Alıcı için hazır halde bekler.

Kemik iliği nakli için verici olacak kişi Ulusal Kemik İliği Donör Programı’na kayıtlı bir donör olsa bile, kemik iliği toplama işlemi için mutlaka sağlıklı bir birey olmak zorundadır.

Çoğalma Potansiyeli

Kemik iliğine nazaran çoğalma ve farklılaşma kapasitesi çok yüksektir.

Kordon kanı kök hücreleri ile karşılaştırıldığında, kemik iliği kök hücrelerinin çoğalma kapasitesi daha azdır.

Donör ve alıcı arasındaki uyum

Kordon kanı ile nakilde 6 HLA (İnsan Lökosit Antijeni)’dan 4’ünün uyması yeterlidir.

Kemik iliği ile nakilde 10 HLA (İnsan Lökosit Antijeni)’dan 8’inin uyumlu olması gerekir.

Potansiyel donörler

Kordon kanı yalnızca doğum sırasında alınabilir.

Teorik olarak kriterleri karşılayan tüm yetişkinler kemik iliği donörü olabilir, kayıt işlemi basit ve ucuzdur, fakat uygun donörün nakil işleminin gerçekleşeceği tam tarihte bulunması zor olabilir.

Potansiyel alıcılar

Bir ünite kordon kanı yaklaşık 40 kg ağırlığındaki bir birey için yeterli miktarda kök hücre içerir.Bu kilonun üzerindeki kişilerde kemik iliği veya periferik kan ile birlikte kullanılabilir.

Yetişkin bir kişiden toplanan kemik iliği kök hücreleri ortalama 70 – 80 kg vücut ağılığına sahip olan bir kişinin nakli için yeterli kök hücreleri içerir.

Kalp-damar sisteminin yenilenmesi

Kardiyovasküler sistemin yenilenme süreci, gerçekleşen kök hücre naklini takiben 1 ayda gerçekleşmektedir.

Kardiyovasküler sistemin yenilenme süreci gerçekleşen kök hücre naklini takiben 2 haftada gerçekleşmektedir.

Kordon kanı ile ilgili tek sınırlama, göbek kordonundan ve plasentadan alınan kan hacminin 40-50 kg’lık bir birey için yeterli miktar olmasıdır. Kordon kanı naklinde kullanılacak kök hücrelerin miktarını artırmak için birden fazla kordon kanı ünitesinin birlikte kullanılması, kemik iliği ve kordon kanı gibi farklı kök hücre kaynağının birlikte kullanılması gibi alternatifler uygulanabilmektedir. Polonya Kök Hücre Bankası(PBKM)’nın 2007 yılındaki ilk kordon kanı naklinde bu presedür uygulanmıştır. Küçük kardeşten toplanan kemik iliği kök hücreleri, kordon kanı kök hücreleri ile birlikte nakledilmiştir. Ayrıca, göbek kordon kanından alınan kök hücrelerin in vitro (laboratuvar ortamında) çoğaltması ile ilgili araştırmalar sürdürülmektedir. In vitro ortamda çoğaltılan kordon kanı kök hücreleri ile yapılan nakiller halihazırda gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Detaylı Bilgi İçin

Bizi Arayın 0312 442 42 15

Telefon numaranız üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Yalnızca bilgilendirme için sizi arayacağız.