Basında Yer Alan İddialar

Üreme veya diğer nedenlerle kanın saklanamaması hususu çok çarpıtılmakta üreme olan veya saklama kriterlerini taşımayan tüm kanlarda şirket sorumluymuş gibi bir hava yaratılmaya çalışılmaktadır. Oysa, her kanın saklanamayacağı, ancak kriterlere uygun olan kanların saklanabileceğini herkesin kabul etmesi gerekmektedir. Sizleri öncelikle bu konuda bilgilendirmek istiyoruz.

Ailelerimizle yaptığımız sözleşmelerde belirttiğimiz üzere her alınan kordon kanının saklanmaya başlanması mümkün değildir. Doğum sırasında kanın alınmasından, saklanmasına kadar olan süreçte; alınması, transferi gibi tüm aşamalarda yapılan işlemler kanı etkileyebilmekte bu aşamalarda oluşacak komplikasyonlar kanı kullanılmaz hale getirebilmektedir. Her üreme olan her saklanamayan kanda şirketin sorumluluğunu aramak iyi niyetli davranış değildir. Şirketin amacı her bir kanı en iyi koşullarda saklamaktır. Öncelikle üremenin veya saklanamaması nedeninin bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca laboratuvara ulaştırılan kanın miktarı, total çekirdekli hücre, hücre canlılığı seviyesi, kök hücre sayısı da kanın saklanıp saklanamayacağını belirleyen etmenlerdir. Bunların yeterli olmaması durumunda da kanın saklanması mümkün olmamaktadır. Ancak kan saklanabilir olsun saklanabilir olmasın Ailenin onayı olmadan kan üzerinde her hangi bir işlem yapılamamaktadır. Yani şirketimizin siz Ailelere ait kanlar üzerinde hiçbir şekilde hiçbir tasarruf yetkisi yoktur.

  1. Savcılık soruşturması devam ederken Bakanlık geçen 15 Ocak’ta şirketin faaliyetlerini durdurma kararı aldı şeklindeki haber tamamen gerçek dışıdır. Şirketin sorumlu hekiminin işten ayrılmak istemesi, yeni sorumlu hekimin atanma sürecinin uzaması üzerine Sağlık Bakanlığı sorumlu uzman atanana kadar faaliyetin geçici olarak durdurulmasına karar vermiştir. Bu durumda şirketin faaliyeti durmamış, tüm personelimiz çalışmasını sürdürmüş, Ailelerimizin kanları saklanmaya devam edilmiş, uzmanımız bulunmadığı için sadece yeni kordon kanı alınamamıştır. Bunun dışındaki tüm faaliyetlerimiz devam etmiştir. Herhangi bir kapanma söz konusu değildir. 10 Nisan itibariyle yeni uzman hekimin ataması tamamlanmış ve tekrar kordon kanı alınmaya başlanmıştır.
  2. Kordon kanına mantar bulaştığı gerekçesiyle kordon kanının şirkete bağışlanması talebinde bulunulduğu iddiası da gerçek dışıdır. Kordon kanı yönetmeliği gereğince bulaş olan kanların şirkete bağışlanması mümkün olmayıp imha prosedürü devreye girmektedir. Ailenin onayı alınmadan da hiçbir şekilde imha işlemi yapılamamaktadır.
  3. Haberde, denetim sürecinde rüşvet verildiği, bu bilgiyi de eski bir çalışanımızın verdiği belirtilmiştir. Böyle bir şey mümkün değildir. Rüşvet ağır bir suçlamadır. Bu suçlama ile Sağlık Bakanlığı’nın değerli ve şerefli çalışanları da zan altında bırakılmıştır. Böyle bir suçlamayı yapan iftira atan kişi/kişiler hukuk önünde bunun hesabını en ağır şekilde vereceklerdir.
  4. Doktorlara, Aileleri şirkete yönlendirmesi için para verildiği şeklindeki haber de tamamen gerçek dışıdır. Doktorların kordon kanının alınmasında verdiği hizmeti en iyi Ailelerimiz bilmektedir. Kordon kanının toplanması, kite yerleştirilmesi hizmetleri doğumu gerçekleştiren doktor tarafından yapılmaktadır. Doktorlara bu hizmetin karşılığı olarak ücret ödenmektedir. İnsanların emeğiyle kazandığı ve şirketimizin aldığı hizmetin karşılığında ödediği ücret bile çarpıtılmıştır.

Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.